Tietosuojaseloste

Yhdistetty henkilörekisteriseloste ja informointiasiakirja, henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Saarten tyttäret ry
Yhdistysrekisterinumero: 220.005
Y-tunnus: 2861759-8

2. Yhteystiedot

Saarten tyttäret ry
Kilterinkuja 2
01600 VANTAA

saartentyttaret (at) gmail.com

3. Rekisterien nimet

Saarten tytärten ystävät

Saarten tytärten jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

5. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteröityjä ovat Saarten tyttäret ry:n jäsenet ja Holvi-verkkokaupan kautta Saarten tytärten ystävät -jäsenmaksun suorittaneet.

Rekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Saarten tytärten jäsenrekisteriin kerätään jäsenten nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä syntymäajat. Saarten tytärten ystävät -rekisteriin kerätään seuraavat tiedot liittymisen tai ilmoittautumisen yhteydessä:

– etu- ja sukunimi
– jakeluosoite ystävälahjan ja vapaalipun postitusta varten
– sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
– liittymisvuosi
– tiedot maksetuista jäsenmaksuista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseneksi liittymisen tai ilmoittautumisen yhteydessä. Muita tietolähteitä ei käytetä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterien tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin ja Holvi-verkkokaupan rekisterien käyttöoikeus on Saarten tyttäret ry:n hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja talousassistentilla. Oikeus voidaan myöntää erikseen muille hallituksen jäsenille, jotka tehtävissään tietoja tarvitsevat. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Saarten tytärten ystäviin liittyneiden postiosoitetietoja säilytetään ainoastaan Holvi-palvelussa, muita tietoja yhdistyksen käyttämässä pilvipalvelussa. Kirjautuminen näihin järjestelmiin tapahtuu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.